Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel Cobb

Vision

Vi skall uppfattas som den mest framgångsrika verksamheten i branschen

  • Högst och jämnast produktkvalitet
  • Högst tillväxt och lönsamhet
  • Bäst kompetens och störst vilja till dagliga förbättringar
Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, [email protected]